Vecos

Met het VECOS locker management systeem regelt het systeem de inname en uitgifte van opbergruimte. Tussenkomst van de beheerder is daarvoor niet nodig. De uitgifte van kastruimte is meestal gekoppeld aan de (bestaande) persoonlijke pas voor gebouwtoegang of leerlingregistratie.

Het VECOS locker management systeem is geschikt voor statisch, dynamisch en gecombineerd lockergebruik. Bij VECOS helpen wij uw organisatie wat betreft de flexibiliteit van opbergruimte mee te groeien. Medewerkers en studenten zijn namelijk steeds minder aan een vaste werk- of leerplek gebonden.


Maak een wishlist Neem contact op